Baugroup s.r.o. - zatepľovanie, obnova bytových a rodinných domov, stavebné práce

Staviame pre Vás od roku 2010

Obnova bytových domov, novostavby, zatepľovanie, hydroizolácie a iné.

Spoločnosť BAUGROUP, s.r.o. disponuje tímom ľudí na vysokej odbornej úrovni, spojenej s dynamikou a flexibilitou, s realizačnými skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia. Firma Vám ponúka pestrú paletu stavebných prác s nastavenými vysokými kritériami odbornosti a kvality.

Ponúkame komplexnú dodávku realizácie stavieb na kľúč, ako aj čiastkové stavebné práce podľa požiadaviek zákazníkov. Realizujeme novostavby, rekonštrukcie ako aj stavebné úpravy. Jednou s dôležitých činností firmy BAUGROUP s.r.o. je komplexná obnova bytových domov, t.j. výmeny rozvodov-ZTI, výmeny a rekonštrukcie osobných výťahov, hydroizolácie a zateplenia striech a samozrejme zateplenie obvodového plášťa budovy. Taktiež vykonávame stavebný dozor, kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní stavieb, prípadne odborné poradenstvo.

Keďže najvýznamnejšou položkou je cena diela, pri rozpočtovaní projektu úzko komunikujeme s investorom, projektantom a spoločne hľadáme technické riešenia prinášajúce požadovanú kvalitu za primeranú cenu.

Obnova bytových domov, novostavby, zateplenie, izolácie - Baugroup

Prečo BAUGROUP?

Firma BAUGROUP s.r.o. prináša na Slovenský trh nové technické riešenia stavebných detailov v oblasti zatepľovania, ktoré sú používané v Rakúsku a Nemecku, a majú zásadný vplyv na životnosť diela. Ponúkame zákazníkom a investorom na Slovensku kvalitu stavebných prác, ktorá je bežnou súčasťou stavebníctva vyspelej Európy. Proces obnovy, odstránenia systémových porúch a zateplenia budov je náročný, a preto je na mieste odovzdať ho do rúk týmu odborníkov.

Ing. Miroslav Kocian

  • od roku 1990 pôsobil ako vedúci stavebnej výroby v rakúskej spoločnosti DIA 2000 Ges.m.b.H.
  • od roku 2000 pracoval na zatepľovaní bytových domov v rakúskej spoločnosti Ing. Josef Graf Ges.m.b.H.
  • od roku 2011 sa po založení vlastnej spoločnosti BAUGROUP, s.r.o. venuje komplexnej obnove bytových domov a realizácií stavieb pre individuálnu bytovú výstavbu

Ing. Marek Šlesár

  • vysokoškolské štúdium ukončil na STU v Bratislave v roku 2005
  • od roku 2005 pracoval v spoločnosti Zipp Bratislava ako stavbyvedúci, neskôr ako projektový manažér výstavby bytových domov a polyfunkčných budov
  • od roku 2011 sa po založení vlastnej spoločnosti BAUGROUP, s.r.o. venuje komplexnej obnove bytových domov a realizácii stavieb pre individuálnu bytovú výstavbu
Obnova bytových domov - Certifikácia EURO CERT