Komplexná obnova Materskej škôlky Bratislava-RUSOVCE