Komplexná obnova bytového domu Dulovo námestie 10-11