Nadstavba s bytovými jednotkami a obnova BD Školská 9-13, Šamorín