Komplexná obnova bytového domu Veterná 14, Šamorín