Obnova bytových domov, zateplovanie, novostavby, stavebná činnosť - BAUGROUP s.r.o.

“Realizujeme novostavby, rekonštrukcie ako aj stavebné úpravy. Jednou z dôležitých činností firmy BAUGROUP s.r.o. je komplexná obnova bytových domov hydroizolácie a zateplenia striech a zateplenie obvodového plášťa budovy.”
Zobraziť viac

Obnova bytových domov
Výmena stupačiek, rozvodov kanalizácie a plynu  - BAUGROUP TZB s.r.o.

“V jestvujúcich bytových domoch realizujeme výmeny rozvodov zdravotechniky - voda, plyn, kúrenie, výmeny a rekonštrukcie osobných výťahov, rekonštrukciu elektroinštalácie. Dôležitou činnosťou firmy je aj rozvod vzduchotechniky a ostatné inštalácie.”
Zobraziť viac

Elektroinštalácia a výmena stupačiek

Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena elektroinštalácie

Spoločnosť BAUGROUP TZB - rekonštrukcia elektroištalácie. Výmena elektroinštalácie. Výmena stupačiek. V7mena rozovdov.

Výmena stupačiek