Baugroup s.r.o. - zatepľovanie, obnova bytových a rodinných domov, stavebné práce

Staviame pre Vás od roku 2010

Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena stupačiek, výmena rozvodov zdravotechniky - voda, plyn, kúrenie, výmena a rekonštrukcie osobných výťahov, elektroinštalácie, rozvody vzduchotechniky.

 • pri príprave „Projektovej dokumentácie výmeny rozvodov ZTI“ ponúkame odbornú konzultáciu pre použitie rôznych dimenzií a značiek materiálov na výmenu ZTI, ich vlastností a cien.
 • ponúkame vypracovanie projektu vyregulovania TUV
 • záručná doba na zrealizované dielo je 5 až 10 rokov podľa značky použitého materiálu, pre zvislé a vodorovné rozvody vody, kanalizácie a plynu.
 • hrúbka izolácie realizovaná podľa zákona č. 476/2008 Z.z.
 • v cenovej ponuke je zahrnutá demontáž predsadených umakartových a  murovaných zástien. Spätná montáž umakartových zástien je bezplatná, domurovanie zástien,  kompletné osadenie  WC, a iné murárske práce realizujeme  v cene 50 – 120,- eur s DPH na 1 byt.
Baugroup TZB

Prečo BAUGROUP TZB?

Firma BAUGROUP TZB, s.r.o. prináša na Slovenský trh nové technické riešenia stavebných detailov v oblasti rekonštrukcie elektroinštalácie, výmeny stupačiek, rozvodov, kanalizácie a plynových vedení. Ponúkame odbornú konzultáciu pre použitie rôznych dimenzií a značiek materiálov na výmenu ZTI, ich vlastností a cien. Ponúkame zákazníkom a investorom na Slovensku kvalitu stavebných prác, ktorá je bežnou súčasťou stavebníctva vyspelej Európy. Proces obnovy, odstránenia systémových porúch budov je náročný, a preto je na mieste odovzdať ho do rúk týmu odborníkov.

Spoločnosť BAUGROUP TZB, s.r.o. je tu pre Vás od roku 2010.

Ponuka služieb

Ing. Miroslav Kocian

 • od roku 1990 pôsobil ako vedúci stavebnej výroby v rakúskej spoločnosti DIA 2000 Ges.m.b.H.
 • od roku 2000 pracoval na zatepľovaní bytových domov v rakúskej spoločnosti Ing. Josef Graf Ges.m.b.H.
 • od roku 2011 sa po založení vlastnej spoločnosti BAUGROUP, s.r.o. venuje komplexnej obnove bytových domov a realizácií stavieb pre individuálnu bytovú výstavbu

Ing. Marek Šlesár

 • vysokoškolské štúdium ukončil na STU v Bratislave v roku 2005
 • od roku 2005 pracoval v spoločnosti Zipp Bratislava ako stavbyvedúci, neskôr ako projektový manažér výstavby bytových domov a polyfunkčných budov
 • od roku 2011 sa po založení vlastnej spoločnosti BAUGROUP, s.r.o. venuje komplexnej obnove bytových domov a realizácii stavieb pre individuálnu bytovú výstavbu
Certifikácia EURO CERT
 • BD Záhonok 2-12, Zvolen
 • BD Sládkovičova 17, Žiar / Hronom
 • BD Hospodárska 64-65, Trnava
 • BD Hviedna 2-6, Šamorín
 • BD Bratislavská 23, Senec
 • BD F. Malovaného 2-10, Malacky
 • BD Mládežnícka 47, Banská Bystrica
 • BD Starhradská 16, Bratislava
 • BD Lotyšská 34-40, Bratislava
 • BD Centrum 31-37, Zvolen
 • BD Gazdovský rad 49-53, Šamorín
 • BD Dunajská 25-31, Šamorín
 • BD M. Rázusa 16, Zvolen
 • BD sv. Cyrila 35-40, Prievidza